Platforma zakupowa

Zapytania ofertowe

Lp. Nazwa zapytania Data publikacji zapytania Termin składania ofert
1. 40/TI/PO/W1/W3/2019 - Dostawa elektromagnetycznych strzepywaczy pyłu dla kotła WR25/1 i WR25/3 w kotłowni Wydziału nr 3 „Mysłowice” oraz kotła WR25/3 w kotłowni Wydziału nr 1 „Kazimierz” 2019-03-21 13:54 2019-04-12 12:00
2. 43/TI/PO/W9/2019 - Modernizacja rusztu i skrzyń podmuchowych kotła WR10/3 w kotłowni Wydziału nr 9 „Wesoła” 2019-03-22 12:55 2019-04-11 12:00
3. 39/TI/PO/W9/2019 - Wymiana odcinka sieci ciepłowniczej przy ul. Pocztowej w Mysłowicach - Wydział nr 9 „Wesoła” 2019-03-21 13:46 2019-04-05 12:00
4. 42/TR/ZO/W1/2019 - „Projekt wymiany konstrukcji i pokrycia dachu na budynku wentylatorowni przy kotłowni "Juliusz" Wydział nr 1 2019-03-22 12:47 2019-04-05 10:00
5. 41/TR/ZO/W1/2019 - „Naprawa elementów żelbetowych elewacji budynku kotłowni "Kazimierz" 2019-03-22 11:55 2019-04-03 10:00
6. 18/TI/ZO/W1/2019 - "Wykonanie projektu przyłącza wodnego i przyłącza kanalizacji dla ścieków socjalno-bytowych i wody deszczowej dla kotłowni Kazimierz w Sosnowcu" 2019-03-04 09:24 (zaktualizowano: 2019-03-15 12:05) 2019-04-01 10:00
7. 37/TI/PO/W1-W13/2019 - Dostawa materiałów preizolowanych 2019-03-20 13:03 2019-03-29 12:00
8. 31/TI/ZO/W4/2019 - Opracowanie dokumentacji projektowej " Spinka sieci ciepłowniczej" 2019-03-18 10:31 2019-03-29 10:00
9. 33/TR/ZO/W8/2019 - Remont odżużlacza kotła Erm/W nr 2 z wymianą wanny, łańcucha, zgrzebeł 2019-03-18 11:38 2019-03-29 10:00
10. 38/TI/ZO/W4/2019 - „Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego przyłącza z sieci wodociągowej oraz sieci przeciwpożarowej na W-4 Murcki ZEC S.A.” 2019-03-21 10:41 2019-03-29 10:00
11. ZWS/0060/03/19/1805/DM - Materiały elektryczne 2019-03-25 08:56 2019-03-28 11:00
12. 34/TR/ZO/W9/2019 - „Wykonanie 3 szt. wkładów do wymiennika płaszczowego typu WCO-250 wraz z pierścieniami uszczelniającymi" 2019-03-18 13:16 2019-03-28 10:00
13. 35/TI/ZO/W9/2019 - „Wymiana taśmy nawęglania" 2019-03-19 06:45 2019-03-28 10:00
14. 36/TO/ZO/W1-W13/2019 - „Zakup gazów technicznych na potrzeby Wydziałów ZEC S.A” 2019-03-20 15:01 2019-03-28 10:00
15. ZWS/0085/03/19/1809/DM - Płyta uszczelniająca 2019-03-25 08:04 2019-03-28 10:00
16. 24/TI/ZO/W9/2019 - „Wykonanie projektu układu przenośników spiralnych w kotłowni Wydziału nr 9 „Wesoła” w Mysłowicach przy ul. Kopalnianej 5 oraz dostawa urządzeń.” 2019-03-08 06:42 2019-03-27 10:00
17. ZWS/0058/03/19/1801/DM - Cement 2019-03-25 09:42 2019-03-27 10:00
18. ZWS/0060/03/19/1804/DM - Wąż zbrojony 2019-03-22 07:19 (zaktualizowano: 2019-03-22 08:29) 2019-03-27 08:00
19. ZWS/0058/03/19/1805/DM elektryczne 2019-03-22 08:41 2019-03-26 11:00
20. ZWS/0057/03/19/1805/DM - smar ŁT-43 2019-03-22 07:43 2019-03-26 11:00
21. 32/TI/ZO/W13/2019 - „Dostawa i zabudowa plandek oddzielających użytkowaną część kotłowni od wycofanej z eksploatacji” 2019-03-18 11:57 2019-03-26 10:00
22. ZWS/0076/03/19/1809/DM - Regał metalowy 2019-03-22 07:07 2019-03-26 10:00
23. ZWS/0057/03/19/1801/DM wyświetlacz 2019-03-22 13:38 2019-03-26 10:00
24. ZWS/0055/03/19/1804/DM rusztowiny 2019-03-21 13:12 2019-03-26 09:00
25. ZWS/0087/03/19/1809/DM - Izolbet 2019-03-21 13:38 2019-03-26 09:00
26. ZWS/0084/03/19/1809/DM kątownik 2019-03-21 14:05 2019-03-26 09:00
27. ZWS/0080/03/19/1809/DM zawór regulacyjny 2019-03-22 08:46 2019-03-26 09:00