Purchasing Platform

Enquiries

Item Enquiry name Date of publication Deadline for making offers
1. 208/TI/ZO/W5/AP/2019 - "Projekt budowlano-wykonawczy wymiany pokrycia dachu hali maszyn na Wydziale nr 5 "Wieczorek" 2019-10-16 08:48 2019-10-29 10:00
2. 207/TI/ZO/W3/PM/2019 - "Wycinka roślin i drzew zarastających sieci cieplne DPE S.A." 2019-10-17 12:39 2019-10-29 10:00
3. 184/TI/ZO/W3/2019 pn. "Rozbudowa telewizji przemysłowej Wydziału 3 "Mysłowice" 2019-09-27 11:46 2019-10-23 10:00
4. 178/TO/PO/W1-W13/2019 - "Usługa czyszczenia kotłów na poszczególnych Wydziałach Dalkia Polska Energia S.A." 2019-10-02 11:18 2019-10-22 12:00
5. 196/TI/ZO/W5/2019 - "Zakup narzędzi dla Działu Dystrybucji" 2019-10-03 09:14 2019-10-22 10:00
6. Office 2019 2019-10-17 11:02 2019-10-22 10:00
7. 199/TR/ZO/W4/2019 - "Dostawa i wymiana elementów przenośnika ślimakowego" 2019-10-07 06:44 2019-10-21 10:00
8. 204/TI/ZO/W4/AP/2019 pn. „Dostawa materiałów instalacyjnych do przebudowy SWC Samsonowicza Katowice” 2019-10-15 09:01 2019-10-21 10:00
9. 203/TŚ/ZO/W10/2019 - pn. „Weryfikacja rocznych raportów z emisji CO2 wraz z opracowaniem sprawozdań z weryfikacji dla instalacji DPE S.A" 2019-10-14 14:36 2019-10-18 10:00
10. ZWS/0146/08/19/1806/DM separator 2019-10-15 09:42 2019-10-18 10:00
11. ZWS/0126/09/19/1813/DM krążniki 2019-10-15 12:06 2019-10-18 09:00
12. ZWS/0115/09/19/1813/DM Danfoss siłownik 2019-10-15 13:17 2019-10-18 09:00
13. 186/TI/ZO/W4/2019 pn. „Częściowa wymiana izolacji wraz z doszczelnieniem obmurza na kotle OR16/40 nr 2 (fabr 303.) Wydział 4 "Murcki" 2019-09-27 14:09 2019-10-17 14:00