Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2019-01-31

Zakłady Energetyki Cieplnej S.A.

Ścigały 14

40-205 Katowice

NIP: 9541863415

Osoba kontaktowa:

Karolina Majewska

tel: 32 603 57 24

e-mail: karolina.majewska@zec.katowice.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z21/298511

Aby złożyć ofertę na zapytanie należy zalogować się na stronie: https://zec-katowice.logintrade.net

Tytuł zapytania

Treść zapytania:

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczy: udzielenia zamówienia w trybie zapytania ofertowego nr 7/TI/ZO/W5/2019

pn. „Naprawa komina ceramicznego h=188m wraz z demontażem galerii”

ZAKRES PRAC


1. Demontaż korony odgromowej;

2. Demontaż uszkodzonych opasek na głowicy komina;

3. Montaż nowej komory odgromowej;

4. Montaż nowych opasek na trzonie głowicy;

5. Odkucie luźnych elementów trzonu głowicy (około 45m2);

6. Zabezpieczenie powłokowe głowicy komina (98m2);

7. Demontaż galerii z poziomu +112m;

8. Wykonanie dokumentacji fotograficznej uszkodzeń oraz wykonanych napraw;

9. Uporządkowenie terenu wokół komina;

10. Dostawa niezbędnych materiałów do ww. prac (wraz z atestami);

Wymagania inne:

1. Należyte zabezpieczenie terenu prac, wraz z wywieszeniem informacji o pracach w obrębie komina;


ZŁOŻONA OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:


1. Nazwę i adres oferenta.

2. Osobę do kontaktu wraz z podaniem nr telefonu i adresu e-mail.

3. Datę przygotowania oferty.

4. Cenę netto za wykonanie przedmiotu zamówienia.

5. Termin realizacji zamówienia.

6. Okres i warunki gwarancji (min. 36 miesięcy)

7. Termin płatności.

WYMAGANE DOKUMENTY

1. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej

2. Kosztorys

WARUNKI I TERMIN PŁATNOŚCI

Przelew bankowy w terminie 60 dni od daty dostarczenia faktury do ZEC S.A.

DODATKOWE INFORMACJE

ZEC S.A. przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty jak też uznania bez podania przyczyny,
że postępowanie nie dało rezultatu.

DANE KONTAKTOWE

Osoba do kontaktu w sprawach technicznych

Przemysław Lisowski; Wydział 5 ZEC S.A.

40-431 Katowice, ul. Szopienicka 58, tel. 722 060 801

e-mail: przemyslaw.lisowski@zec.katowice.pl

Osoby do kontaktu w sprawach dotyczących postępowania

Anna Jochemczyk; Dział Zakupów ZEC S.A.

40-205 Katowice, ul. Ścigały 14, tel. (32) 603 57 10

e-mail:anna.jochemczyk@zec.katowice.pl

Karolina Majewska, Dział Zakupów ZEC S.A.

40-205 Katowice, ul. Ścigały 14, tel.(32) 603 57 24, 722 033 708

e-mail: karolina.majewska@zec.katowice.pl

Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. Naprawa komina ceramicznego h=118 m, wraz z demontażem galerii. 1 usługa - Czytaj

Dodatkowe warunki formalne:


Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "7/TI/ZO/W5/2019 - Naprawa komina ceramicznego h=118 m, wraz z demontażem galerii."

Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia

Dodatkowe pytania do ofertyZałączniki:


Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...